Selecteer een pagina

Nieuws

Nieuws uit Willemsoord en omstreken Nieuws van alle bij Willemsoord.info aangesloten websites

 • bezoek de Maargieshoeve
  on 23 april 2022 at 11:55

  Vrijdagmiddag 29 april gaan we op bezoek in Kallenkote. De Maargieshoeve ontvangt ons die middag. Met als afsluiting om 16.00 u. een echte High Tea. Leden zijn hiervoor uitgenodigd. Maar zou je ook eens mee willen of een avond bezoeken? Dat kan weer vanaf september dit jaar. Let op de nieuwe berichten hierover. Wil je

 • Agenda voorjaarsvergadering 22 april 2022
  on 19 april 2022 at 19:23

  Agenda Voorjaarsvergadering Dorpsbelang Willemsoord, de Pol en Ronde Blesse Vrijdag 22 april om 20.00 u in Eethuys de Steen te Willemsoord. Opening en welkom. Mededelingen bestuur. Notulen vorige vergadering Aktiepunten n.a.v. najaarsvergadering Binnengekomen stukken Verkeersveiligheid Commissie Woonvisie. Toelichting Financieel jaarverslag+ benoeming nieuw kascommissie Jaarlijkse ledenvergadering voorstel Jaarverslag Promotie van activiteiten/verenigingen en lokale ondernemers Willemsoord en

 • verslag Najaarsvergadering 22 oktober 2021
  on 19 april 2022 at 19:12

  Verslag najaarsvergadering 22 oktober 2021 Dorpsbelang Willemsoord, De Pol en Ronde Blesse Opening en Welkom Toelichting Jan Mulder van de gemeente Steenwijkerland op woningbouw Willemsoord.      Jan geeft aan dat in 2008 het plan voor extra woningbouw is ontwikkeld voor Willemsoord. Het is sindsdien een slappe tijd geweest waarin er nauwelijks woningen zijn bijgebouwd.

 • Notulen bestuursvergadering Dorpsbelang 8 februari 2022
  on 15 april 2022 at 10:45

  Notulen bestuursvergadering  Dorpsbelang Willemsoord, de Pol en Ronde Blesse 8 februari 2022. Opening   Voorstellen gebied coördinator William Prinsen Gemeente Steenwijkerland William Prinsen is de nieuwe gebied coördinator maar komt vanavond helaas niet. Hij heeft de actiepunten opgepakt. Notulen vergadering 7 december 2021 Gerrit wacht eerst de reactie van de gemeente af voordat hij de

 • notulen bestuursvergadering Dorpsbelang december 2021
  on 15 april 2022 at 10:32

  Notulen bestuursvergadering Dorpsbelang 7 december 2021 Opening – Notulen vergadering 12-10-2021 Geen opmerkingen Mededelingen Gerrit geeft aan dat er contact is gezocht met de gemeente en vervolgens met Gerrit over de slechte leesbaarheid van het bord ‘Heideontginning Willemsoord‘. Randy geeft aan dat dit bord niet van DB is en geeft dit door aan Lina van